Nodokļu maksājumi

Atkarībā no katras individuālās saimniecības vai uzņēmuma darbības veida, nodokļus par katru Brāķis.lv platformā veikto darījumu apmaksā pārdevējs. Pārdevēja atbildība ir veikt savlaicīgus un pilna apmēra nodokļu maksājumus atbilstoši savai darbības specifikai un nodokļu maksāšanas režīmam.

 

Ja preces Brāķis.lv platformā ievieto, pārdod un no tām peļņu gūst privātpersona, nodokļa maksājumi netiek piemēroti. Personīgo mantu pārdošana internetā netiek aplikta ar nodokli.

 

Lai gan savu personīgo mantu pārdošanai nodoklis netiek piemērots, jāņem vērā vairāki nosacījumi. Tiesību normatīvie akti nosaka, ka fiziskas personas saimnieciskā darbība jāreģistrē un gūtajai peļņai jāpiemēro IIN, ja:

  • veikti trīs un vairāk darījumi gada laikā vai pieci un vairāk darījumi trīs gadu laikā;
  • ieņēmumi no viena darījuma pārsniedz 14 229 un vairāk eiro gadā, izņemot ienākumus no personīgā īpašuma (apģērba, mēbeļu, u.c.) pārdošanas;
  • darbības ekonomiskā būtība vai personas īpašumā esošo lietu apjoms norāda uz sistemātisku darbību ar mērķi gūt atlīdzību.

 

Gadījumā, ja privātpersona internetā regulāri tirgo pašdarinātas preces un produktus ar nolūku no šīm darbībām gūt peļņu, personai jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējai un jāveic atbilstoši IIN maksājumi.

 

Visa veida norēķinu veikšanai starp pārdevējiem un pircējiem tiek izmantoti droši maksājumi – Stripe vai Paypal (drīzumā)  maksājumu platforma.


Saistīts raksts : Spiediet šeit, lai lasītu vairāk par tirgošanos internetā bez raizēm un nodokļiem…