Sīkdatņu izmantošana

Sīkdatņu izmantošanas noteikumi Brāķis.lv interneta vietnē

Sīkdatņu izmantošanas noteikumos Brāķis.lv  interneta vietnē (turpmāk  – dokuments) ir  aprakstīta sīkdatņu izmantošana ([email protected]) brakis.lv , norādīti sīkdatņu lietošanas  nolūki , kā arī lietotāju tiesības  mainīt un izvēlēties sīkdatņu lietošanu atbilstoši savām vajadzībām.

Kas ir sīk datnes?

Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma saglabā  lietotāja  galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē)  brīdī, kad  lietotājs  apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus.

Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālosiestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi.

Lietotājs var atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs  iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietņu funkcijas.

Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, Brāķis.lv izmanto obligātās sīkdatnes, funkcionālās sīkdatnes, analītiskās sīkdatnes un mērķēšanas (reklāmas) sīkdatnes.

Obligātās sīkdatnes – Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai  lietotājs  varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpo jumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē  lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja  identitāti, kā arī  tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm  sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi  darboties, piemēram, sniegt lietotājam nepieciešamo  informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus pakalpojuma pieteikšanu. Šīs sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļacpārlūkprogramma.

Funkcionālās sīkdatnes – Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai  lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi.

Analītiskās sīkdatnes – Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežākapmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlies, pārlūkojot vietni. Informācija tiek  lietota  analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot  vietnes  funkcionalitāti,  padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai  lietotāja  iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm vietnes īpašnieka vietā  saskaņā ar tānorādījumiem un tikai atbilstoši norādītaj iem mērķiem pārvalda trešās personas – datu  apstrādātāji (operatori), piemēram, Google Adwords.

Mērķa (reklāmas) sīkdatnes – izmanto, lai apkopotu informāciju par  lietotāja apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piedāvātu tieši  konkrētam lietotājam  interesējošus mūsu vai sadarbības partneru pakalpojumus vai adresētu konkrētā lietotāja izrādītajai interesei atbilstošus piedāvājumus.

Parasti šīs sīkdatnes ar vietnes īpašnieka atļauju atbilstoši norādītajiem mērķiem izvieto trešās  personas,  piemēram, Google Adwords, Google Analytics, Facebook Pixel, MailChimp, YouTube. Mērķa sīkdatnes lietotāja galiekārtā tiek uzglabātas  pastāvīgi.

Kādiem mērķiem (nolūkiem) Brāķis.lv izmanto sīkdatnes.

Brāķis.lv izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu  vietnes lietošanas pieredzi:

– nodrošinātu  mājaslapas  funkcionalitāti;

– pielāgotu mājaslapas funkcionalitāti  lietotāja lietošanas paradumiem – tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;

– iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu  – apmeklētāju skaitu, lapā pavad īto  laiku u.c.;

–  lietotāju  autentifikācijai;

– gadījumā, ja  lietotājs ir Brāķis.lv pakalpojumu klients,  lai  parādītu  lietotāja vajadzībām  pielāgotus  pakalpojumus un  piedāvātu  citu Brāķis.lv radītu vai izplatītu saturu un  piedāvājumus, apmeklējot Brāķis.lv mājaslapas.

Cik ilgi tiek glabātas sīkdatnes?

Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.

Sīkdatņu infomrācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un EEZ.

Sīkdatņu  apstiprināšana un atspējošana

Apmeklējot Brāķis.lv  vietni, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to,  ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka  ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad to informācija tiek nodota trešajai personai, un tiem piekrīt. Attiecīgi, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana.

Ja izmantojot vietni  lietotājs noslēdz līgumu – sīkdatņu apstrāde vajadzīga līguma ar lietotāju izpildei, vai, lai Lattelecom izpildītu savu likumisku pienākumu vai īstenotu likumīgas intereses.

Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana  un dzēšana. Tomēr  jā ņem vērā , ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu  lietošanas, jo  bez tām vietnes un mājaslapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav  iespējama.

Kontaktinformācija

Ja lietotājam ir radies jautājums par sīkdatņu izmantošanu, viņš var sazināties ar Brāķis.lv, izmantojot šādu kontaktinformāciju:

[email protected]